NAŠ CORE TIM

Ivan

Naziv: Kapetan Sjajni (ili Kapetan Sjajni ...)
Ivan je počeo programirati na komodoru 64 kad je imao 10 godina. Od tada je u poslednjih 30 godina bio glavni i sopstveni i drugi pokretači tehnologije. On je neverovatan vođa tima i zna kako da nešto postigne. Omiljeni citat Ivana: ``Ako mogu da objasnim kako i zašto radimo ono što mi radimo onda ne radim ono što dobro radim.``

Ahmed

Naziv: Kursor valute (poznat kao FinTech Ajkula)
Ahmed je gospodar FinTeha. Arbitraža, robni parovi, regulacija, usaglašenost, nijedan posla nije preveliki za njega. Počevši od bankarskog sektora, sretan je da Kripto nazove svoj novi dom. Omiljeni citat Ahmeda: ``Dan kada se sav novac decentralizuje i nema kuću je dan kada ćemo svi postati finansijski jednaki.``

Carlos

Naslov: Šef štreberskih prevodilačkih službi (aka KeyMaster)
Karlos živi i diše kod i obično to radi sa masivnim slušalicama i svetla su isključena u njegovoj kancelariji. Omiljeni citat Carlosa: ``Pišem kod da zaštitim sebe i svoju porodicu od onih koji ugrožavaju našu slobodu u novom decentralizovanom svetu. Makar linija po linija, jer svaka linija pomaže.``

Yegor

Naslov: Čarobnjak Herder (zvani Devinator 3000)
Kada ne djeluje kao šef razvoja proizvoda, Yegor je takođe odgovoran za obezbeđivanje deviznih sredstava i tuširanje bar dva puta nedeljno. Omiljeni citat: ``Ponekad u 3 ujutro kada su svi zaspali na njihovim radnim stolovima volim da slušam muziku za marširanje kako bih motivisao trupe. Ovo obično dovodi do gađanja Red Bull kanticama i Proteinskim čokoladicama, ali... jednostavno ne mogu sebi pomoći.``

Prisha

Naziv: Marketing Boginja (aka istina)
Prisha piše saopštenja za medije, razume društvene trendove i najvažnije ima osmeh koji će vas naterati da se osmehnete unazad. Omiljeni citat iz Priše: ``Pozitivna energija privlači više pozitivne energije.``

Julian

Naziv: Kapetan klijentske sreće (zv. Gospodin Niceguy)
Julian pozdravlja službu za korisnike i voli pomoć ljudima. Bićemo izgubljeni bez njegovog beskrajnog strpljenja. Omiljeni citat Juliana: ``Ako ne mogu da objasnim kako i zašto radimo ono što mi radimo onda ne radim ono što dobro radim.``